blogIedere ondernemer is (natuurlijk!) vól van zijn idee, visie, product en de meerwaarde die aan de klant geleverd wordt. Iedere ondernemer komt dan óók bij de vraag uit: ‘Wat moet ik doen om mijn product te leveren?’ – ‘Welke middelen heb ik daarbij nodig?’ – ‘Wat mag mijn product eigenlijk kosten’ en ‘Ga ik dit allemaal wel zelf doen?!’.

 

Ziedaar de ingrediënten voor onze Upstarters training voor vanavond: ‘Activiteiten, partners, resources en…. kosten!

 

We begonnen de training met de vraag: ‘Welke middelen heb je nodig om je waarde propositie te kunnen leveren?’

Een pittige vraag waarmee de Upstarters direct gevraagd werd om voor hun product / dienst in kaart te brengen:

 • Benodigde materialen: welke (fysieke) goederen heb ik nodig om mijn product / dienst te realiseren?
 • Benodigde machines: welke hulpmiddelen / tools / machines heb ik nodig?
 • Benodigde mensen: maak ik mijn product alleen, in een team of in een netwerk van mensen / organisaties?
 • Benodigde middelen: welke andere (ondersteunende) zaken heb ik nodig voor mijn product / dienst?

 

Met deze ‘4Ms’ in kaart gingen we door met de vraag: ‘Wat zijn je kernactiviteiten om je product succesvol te leveren’?

In deze stap gingen we aan de slag om het leveren van het product (of dienst) helemaal uit te vlooien: welke activiteiten voer ik uit om mijn product te leveren? Hoeveel tijd, middelen en materialen spendeer ik daar aan? En de belangrijkste vraag: voegen al deze activiteiten ook daadwerkelijk waarde toe voor mijn klant (en zo niet, hoe kom ik van die activiteiten (en uiteindelijk kosten) af?).

 

Bekende modellen als het ‘KANO-model’ (identificeren van klantwaarde), de 7 verspillingen van Lean en de bouwblokken uit het Business Model Canvas, welke als leidraad voor de gehele Upstarters training geldt, kwamen voorbij om de activiteiten en benodigde resources op de producten en diensten van de Upstarters in kaart te brengen.

 

Echte ondernemers ‘delen om te vermenigvuldigen’. Vandaar dat veel succesvolle ondernemers zich niet enkel op hun eigen activiteiten en bezigheden, maar actief op zoek gaan naar partners om mee samen te werken. Voordelen van samenwerken drukken zich vaak uit in:

 • Schaalvoordelen – met meer mensen samen gebruik maken van dezelfde middelen
 • Kennisontwikkeling – kennis in huis halen die je zelf nog niet voorhanden had
 • Risico afdekken – expertise betrekken die je zelf niet beschikbaar hebt
 • Netwerk verbreden – je reikwijdte als ondernemer uitbreiden door je met meer mensen te verbinden

 

En dan… DE KOSTEN! (stel je een wild enthousiast, joelende zaal voor…).

We zijn aan de slag gegaan met de kostenopbouw voor een product of dienst, bestaande uit:

 • Vaste kosten: kosten die je, ongeacht het volume maakt (denk aan: huur, rente,
 • Variabele kosten kosten die je ten bate van je omzet maakt (denk aan: materialen)
 • Verwachte volumes: technische bezetting, normale bezetting of actuele bezetting?

 

Op basis van diverse rekenmodellen zijn we voor iedere Upstarter aan de slag gegaan met kostprijsberekeningen en de diverse afwegingen die daarbij horen: scherp aan de prijs, goed in de marge, ruimte in je prijs door de hoge waarde die je te bieden hebt? Allemaal overwegingen die je met het positioneren en aansturen van je onderneming iedere keer weer scherp tegen het licht kan houden en dus vragen waar meerdere Upstarter nog (lang… (?)) over na kan gaan denken… ( wordt vervolgd!)

20161005_212027