Vafoto richard haeckn de hoofdtrainer: Richard Haeck. De hoofdtrainer schrijft regelmatig over de voortgang binnen het Upstarters programma. Heb je vragen of suggesties, neem dan gerust contact op. 

Het programma van Upstarters voor dit seizoen is compleet. Het programma bestaat uit twee grote pijlers: de persoonlijke ontwikkeling enerzijds en de ondernemers ontwikkeling anderzijds.

Programma: persoonlijke ontwikkeling

Als ondernemer gaat om het persoonlijke gedrag. Doorzettingsvermogen, volharding en daadkracht worden dan vaak genoemd. In onze ogen gaat het om persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie. Als je weet wie je bent en waar je goed in bent dan kun je als ondernemer schakelen in de zaken die minder goed gaan.

Met behulp van de partner Insights Discovery, die belangeloos profielen beschikbaar stelt, geven aan het begin van de cyclus inzicht in het persoonlijke voorkeursgedrag.

Programma: ondernemers ontwikkeling

Het tweede deel is gebaseerd op het Business Model Generation canvas. Hiermee wordt in negen bouwstenen het ondernemersplan gemaakt. Een dynamisch, overzichtelijk en compleet geheel. Alle trainingen zijn hieraan gekoppeld. Met andere woorden per training gaan we één of meerdere bouwstenen uitdiepen, zodat aan het eind iedere deelnemers een compleet plan heeft. Een eigen plan wel te verstaan.

 

Naam workshop Doel Inhoud
1 Persoonlijke kennis Zelfkennis Insightstraining (5,5 uur)
2 Golden Cirkles Waarom?
Hoe
Wat
Simon Sinek
3 Jouw business model Business Model Canvas (BMC)
uitleg methode en oefenen met model
Uitleg BMC, oefenen
met andere cases (handigheid),
outline huiswerk planning, uitleg
bouwstenen en koppeling aan trainingen
4 Segmenteren en waarde bieden Belang van antwoord op de vraag
‘Wie ga ik welke waarde bieden?’
Op basis van aannames aan de slag
met klantsegmenten en bijbehorende waarde propositie
5 Sparren: waar loop jij tegen aan? Bespreken obstakels, van elkaar leren,
zien dat je niet altijd een ‘expert’
nodig hebt om antwoord te krijgen op
vragen, samen weet je ook veel
In breng van uitdagingen in
groepen van 4/5 deelnemers.
Eventueel inbrengen ‘alledaagse’
uitdagigingen
6 Marktkennis Handvatten om klantsegment en
waarde propositie te controleren. Welke relaties verwachten klantsegmenten? Via welke kanalen? Voor welke waarde willen klanten echt betalen? En in welke vorm (verdienmodel)
Marktanalyse, BMC Klantrelaties,
kanalen, inkomsten, Marketing, branding, CRM, sales.
Op basis van bruikbare tools de markt analyseren (deskresearch en kwalitatief)
7 Hoe krijg je focus? BMC activiteiten, middelen/mensen,
partners en kostenstructuur.
Antwoord op vragen: Welke
activiteiten zijn en mensen/middelen zijn noodzakelijk om waarde te kunnen leveren? Welke externe partners heb ik nodig? Wat kost dit allemaal?
Ondernemingsactiviteiten in
kaart brengen.
Focus
Productiviteit
Netwerken
Partnership opzetten en Onderhouden
8 Zelfkennis door intervisie Reflectie ideeën, uitgewerkte
plannen (tot dusver)
Agenda maken
9 Financiële zaken Operationeel Offreren
Factureren
Effectiviteit
Pitchen ALV Pitchen (oefening + steun kamer) 1 minuut
10 Pitchen & afsluiting Pitchen –  winnaar bekendmaken Pitch 10 minuten
Feedback (20 minuten p.p.)
onderlinge feedback / jury overleg
inspererende spreker
jury feedback + bekendmaking buddies