Het Business Model Canvas; wat is dat eigenlijk? 6332070190_5baf68a04c_oEn waarom is het belangrijk om die te maken?

Alex Osterwalder heeft de 9 visuele bouwstenen ontwikkeld die de basis vormen van een ondernemingsplan. Het model helpt je na te denken over je eigen business model; wie zijn nu je klanten en welke waarde wil je hen bieden? Op welke manier breng je je product of dienst naar je klanten toe en welke kosten zijn ermee bemoeid?

En zo ziet het Business Model Canvas eruit:

BMC 2

 

Maar waar staan deze bouwstenen voor? Hierbij een korte preview!

  • Value proposition (Waardepropositie): Welk product of dienst bied je aan en welke waarde bied je hiermee aan klanten? Welk probleem los je met je product of dienst op?
  • Customers (Klanten): Wie is je klant waar je met je product of dienst waarde aan wilt toevoegen? Wat zijn de kenmerken van deze klant of klantgroep?
  • Channels (Distributie kanalen): Hoe kom je als onderneming in contact met je klanten? Op welke manier breng je je product of dienst naar de klant toe?
  • Customer relationships (Relaties): Op welke wijze zorg je voor een goede binding tussen jouw klanten en de onderneming? Hoe kom je tot duurzame relaties met je klanten? Hoe zorg je dat je weet wat de wensen van je klant zijn?
  • Key activities (Kernactiviteiten): Welke activiteiten zijn nodig om jouw product of dienst te maken? Wat is er nodig om het product of dienst de waarde toe te kennen die je aan je klanten wilt geven?
  • Key resources (Middelen): Welke grondstoffen, materialen, informatie, kennis en competenties heb je nodig om deze activiteiten uit te voeren en waarde te leveren aan je klanten?
  • Key partners (Stakeholders, partners): Welke samenwerkingsverbanden met andere bedrijven of personen zijn nodig om jouw onderneming te laten slagen? Heb je te maken met leveranciers, onderaannemers of ben je afhankelijk van andere organisaties?
  • Costs (Kosten): Wat kost jouw onderneming? Zijn er ook maatschappelijke lasten gemoeid met jouw onderneming?
  • Revenues (Opbrengsten): Welke inkomsten heeft jouw onderneming? Wat zijn de maatschappelijke baten?

Zo, is na het lezen jouw ondernemersbloed gaan stromen en zit je te popelen om te beginnen met jouw eigen onderneming? Schrijf je dan gauw in voor Upstarters 2016!